• Tilaajavastuu

Vastuullinen toimija on haluttu kumppani – meille on tärkeää niin asiakkaidemme, henkilöstömme kuin myös yhteiskuntamme hyvinvointi. Torjumme harmaata taloutta noudattamalla tilaajavastuulakia. Siten kannamme osaltamme yhteiskunnallista vastuuta.

Tilaajavastuulain mukaan työn tilaajan tulee selvittää Toimittajan taustatiedot.

Olemme mukana Tilaajavastuu.fi:n Luotettava kumppani -palvelussa, josta voitte tarkistaa ajantasaiset, tilaajavastuulain edellyttämät tietomme.

Yrityksemme henkilöstöllä on työmailla työskennellessään kuvallinen VALTTI -henkilötunniste. Yrityksemme työmailla työskentelevä henkilöstö on kirjattu Veronumero.fi -palveluun.

Edellytämme myös alihankkijoiltamme tilaajavastuulain edellyttämien velvoitteiden täyttämistä.

Tilaajavastuutietojen pikatarkistus
Tilaajavastuulaki (FINLEX)