Ratasillan purku, Kotka 2013

Kotkassa purettiin vanha ratasilta uuden tieltä. Ratasillan kokonaispaino oli 90-100t. Siltaa ei voinut siirtää pois kokonaisena, vaan se polttoleikattiin kuuteen pienempään osaan. Kun uusi betoninen silta oli tunkattu paikoilleen, nostettiin levitetyn soran päälle uudet ratakiskot, jotka koostuivat neljästä 14 tonnin painoisesta lohkosta.

Haasteena nostossa oli koneen erikoinen petauspaikka, sekä asetettu 24 h:n aikataulu. Ammattitaitoisen työnjohdon ja osaavien kuljettajien ansiosta aikataulu saatiin nostojen osalta jopa alitettua ja projekti saatiin päätökseen asetettujen tavoitteiden ja suunnitelmien mukaisesti.

Nostokoneena projektissa oli käytössä yksi uusimmista ajoneuvonostureistamme, Liebherr LTM 1200-5.1.

Kategoriat: Vaativat nostot
Helaakoski Ratasillan purku Kotka Helaakoski Ratasillan purku Kotka Helaakoski Ratasillan purku Kotka Helaakoski Ratasillan purku Kotka Helaakoski Ratasillan purku Kotka Helaakoski Ratasillan purku Kotka Helaakoski Ratasillan purku Kotka