Ratasillan nostot, Kokkola 2013

Kokkolassa tehtiin VR Trackille ratasillan nostotyöt.

Radan varressa tehtävät nostotyöt kuuluvat yhteen riskialttiimpiin nostotyön luokkiin. Haasteensa ratatyölle tuovat muun muassa mahdolliset jännitteiset sähkölinjat ja muu, ohi kulkeva raideliikenne. Radan varressa tehtävissä nostotöissä on aina huomioitava siihen liittyvät turvallisuustekijät erittäin tarkasti. Työ suunnitellaan huolellisesti siten, että riskit minimoidaan ja työ voidaan suorittaa turvallisesti.

E. Helaakoski Oy:n nostotyöhön osallistuvalla henkilöstöllä on aina voimassa oleva ratatyöturvallisuuspätevyys, jolloin voidaan yksilötasolla varmistaa, että työ tehdään kaikkien turvallisuusvaatimusten mukaisesti.

Kategoriat: Vaativat nostot
Raskaat nostot VR Track Raskaat nostot VR Track Raskaat nostot VR Track Raskaat nostot VR Track Raskaat nostot VR Track Raskaat nostot VR Track Raskaat nostot VR Track Raskaat nostot VR Track Raskaat nostot VR Track