Mångsidig och heltäckande lyftservice

Vi ger alltid våra kunder en heltäckande och omsorgsfull service från det att vi tar emot beställningen tills uppdraget genomförts.

Projektlyft är vår specialitet. Våra effektiva körarrangemang ser till att maskiner flyttas snabbt och kostnadseffektivt. Med hjälp av vår omfattande maskinpark kan vi säkerställa att alla lyftbehov i projektet tillgodoses, såväl större som mindre.

Varje projekt planeras omsorgsfullt

För krävande projekt utarbetas en lyftplan, som gås igenom tillsammans med kunden.

I lyftplanen försöker vi förutse alla tänkbara säkerhetsfaktorer som påverkar lyftet. I planeringen använder vi datormodellerade lyftsituationer med vars hjälp lyften kan dimensioneras exakt och precis rätt maskin väljas för lyftet.

Med 3D- och CAD-programvara kan vi göra alla nödvändiga beräkningar.

I krävande projekt utarbetas lyftplanerna som 3D-modellering.

Vi beaktar kranarnas utrustning, optimala kapacitet, lasterna som ska lyftas samt förhållandena i omgivningen. Planeringsprogrammen producerar en noggrann, sanningsenlig bild av lyftsituationen. Även samlyft med flera kranar kan modelleras visuellt i samma lyftplan.

Beställ vårt nyhetsbrev

Du får aktuell information om vårt serviceutbud.

Uutiskirjetilaus-SV