Referenser

Tillförlitliga lyfttjänster för olika branscher

Vi är tillgängliga för mångsidiga lyft inom industrin och den privata sektorn i Finland och på andra håll i Nordeuropa.

Den stora erfarenhet av olika industrigrenar som vi samlat under åren innebär konkret inbesparing av tid och resurser för våra kunder. Vi betjänar även privatkunder.

Vi levererar lyfttjänster i anslutning till elöverföring och kraftverk

Årtionden av erfarenhet från olika områden inom energiindustrin.

Vår stabila ställning som en tillfölitlig leverantör av lyfttjänster är resultatet av vår kompromisslösa vilja att ge våra kunder marknadens bästa service.

Vi är starkt engagerade i lyftjobben för de största vindkraftverken i Finland. I vindkraftsbyggande är vi erfarna leverantörer för såväl fundamentbyggen, förmonteringar som rivningar.

Du hittar oss också vid Hanhikivi i Pyhäjoki, där vi har jobbat på kärnkraftsbygget ända från början. Erfarenhet av kärnkraftsbyggande har vi även från till exempel starten på bygget av Olkiluoto 3.

Lyfttjänstlösningar som är skräddarsydda för kunder inom energiindustrin omfattar lyft som krävs för underhåll och utökning av kraftledningar, bland annat personlyft, lyft av elstolpar och master samt lyft vid kraftverksbyggen. Vi har framgångsrikt levererat tjänster för de nyaste elproduktionsanläggningarna samt för renoveringar och reparationer i elnätet.

Det är inte fel att säga att många ställen skulle vara utan ström om inte E. Helaakoski Oy skulle varit där och lyft.

Vi är en pålitligt partner vid lyftarbeten för om- och nybyggnation samt underhåll av anläggningar

Långvariga samarbeten, flexibla avtal och att lämplig utrustning alltid valts för uppgiften har varit faktorer som gjort att vi uppnått vår ställning i krävande projekt inom olje- och gasindustrin.

Våra lyftprojekt inom olje- och gasindustrin är till stor del kopplade till underhållsarbeten på anläggningarna, samt utbyte av olika slags delar och komponenter vid utökningar och byggnadsarbeten på produktionsanläggningar.

Genom att planera projekten tillsammans med kunden säkerställer vi att projektet går smidigt från början till slut.

En erfaren leverantör av lyfttjänster för alla behov inom byggbranschen

Byggbranschen utgör ett av våra största segment. Vi levererar lyfttjänster xtill företag inom byggbranschen runt om i Finland. Såväl stora byggföretag som privata byggare litar på vårt kunnande, vår yrkesskicklighet och vår utrustning i toppklass samt på att arbetet utförs smidigt och enligt tidsplan.

Våra vanligaste tjänster inom byggverksamhet är

· Krävande lyft
· Personlyft
· Teleskoplastarlyft
· Industrilyft
· Lyft av byggelement
· Lyft av formar
· Lyft vid stålmontage
· Lyft av takmoduler
· Lyft av takstolar
· Lyft av broar / broelement
· Transporter och förflyttningar

Stenhårt proffs inom gruvindustri

I E. Helaakoski Oy:s service ingår även lyft inom gruvindustrin. Vi har levererat professionella lyfttjänstlösningar till nästan alla stora projekt inom gruvbranschen som startats i Finland under de senaste åren.

Vår expertis omfattar planering av lyften, utförande av de speciallyft som krävs i branschen samt kompromisslöst följande av säkerhetsbestämmelser.

En engagerad partner för de speciella lyftbehoven inom stålindustrin

För våra kunder inom stålindustrin är vi ett mycket viktigt lyftföretag. För våra kunder har våra långvariga samarbeten inneburit långsiktig stabilitet och tillförlitlighet för vardagliga tjänsteleveranser.

E. Helaakoski Oy har en av marknadens mest mångsidiga maskinparker med vars hjälp vi kan utföra de svåra och mycket tunga lyften inom stålindustrin. Vi ser till att varje detalj beaktas och planeras omsorgsfullt även vid svåra lyft.

Lyft av tunga komponenter samt lyft i anslutning till underhållsarbeten i anläggningar är de mest typiska lyfttjänster vi erbjuder stålindustrin.

Noggrant planerade lyft för att garantera produktionen

E. Helaakoski Oy har en överlägsen kompetens för att utföra lyft som krävs i pappersindustrin. Genom att producera kundorienterade servicelösningar för pappersindustrins behov säkerställer vi kontinuerlig och smidig produktion i anläggningen.

Anpassning av verksamheter vid tunga lyft och förflyttningar i pappersmaskiner, samt lyft som behövs under underhållsarbeten kräver stor yrkesskicklighet såväl vid planering som genomförande av lyften. För våra kunder inom pappersindustrin erbjuder vi marknadens kraftigaste lyftmaskiner och den bästa sakkunskapen i branschen.

All

Beställ vårt nyhetsbrev

Du får aktuell information om vårt serviceutbud.

Uutiskirjetilaus-SV

© E. Helaakoski 2022