Lyftuppdrag från planering till genomförande

Vi ger våra kunder alltid heltäckande och omsorgsfull service från beställning till slutfört uppdrag.

I lyftprojekt utarbetar vi en omsorgsfull lyftplan för att kunna garantera ett säkert och effektivt lyftprojekt i alla miljöer. Vår yrkeskunniga personal hjälper till med alla lyftbehov från planeringsfasen till genomförandet.

Heltäckande service

Helhetslösningar från planering till genomförande. Lyftprojekt är vår specialitet.

Vi utarbetar en omsorgsfull lyftplan för att kunna garantera ett säkert och effektivt lyftprojekt i alla miljöer. I vårt serviceutbud ingår många slags lyftanordningar. Låt oss ta hand om alla lyftarbeten för dig.

Bekanta dig med tjänsten

Handsignaler under lyft

 

Om lyftanordningens placering är sådan att föraren inte kan hela tiden övervaka lastens rörelser ska en separat signalman användas. Ett lyckat genomförande av lyft kräver tätt samarbete mellan kranföraren, signalmannen och dem som deltar i lyftarbetet.

 

Signalerna bör vara tydliga och begripliga.

Om en separat signalman används ska hen ha ögon- eller radiokontakt med såväl kranföraren som arbetsobjektet. Signalmannen ska utses separat och måste känna till de godkända signalerna.

 

Arbetstagarna ska anvisas om betydelsen av de säkerhetssignaler som används på arbetsplatsen.

Handsignalerna ska vara exakta, enkla, stora rörelser, lätta att visa och förstå samt skilja sig tydligt från andra motsvarande signaler. Signalmannen ska kunna övervaka alla funktioner visuellt utan att utsätta sig för fara på grund av sin uppgift.

Källa: Arbetshälsoinstitutet

 

Ladda ner guiden om signalering

Beställ vårt nyhetsbrev

Du får aktuell information om vårt serviceutbud.

Uutiskirjetilaus-SV