Turvallisuus- ja laatupolitiikka (HSEQ)

E. Helaakoski Oy pitää vastuullisena nostopalveluita tarjoavana yrityksenä yllä riittäviä varotoimia, jotka liittyvät turvallisuuteen, työterveyteen, ympäristönsuojeluun sekä laatuun. Politiikkamme on turvallisuuden ensisijaisuus toiminnassa ja päätöksenteossa, jolla pyrimme vahvistamaan kaikille turvallista ympäristöä, jossa riskit onnettomuuksille, tapaturmille ja muulle terveyttä haittaavalle toiminnalle on ennaltaehkäisty. Tavoitteemme on nolla tapaturmaa.

Olemme sitoutuneet hyvään turvallisuuskulttuuriin ja harjoittamaan toimintaamme voimassa olevien lakien, asetusten ja viranomaismääräysten mukaisesti siten, että toiminnan harjoittamisesta ei aiheudu vaaraa henkilöstömme tai asiakkaidemme turvallisuudelle tai terveydelle, ympäristön pilaantumista tai ympäristön pilaantumisen vaaraa. Toimintamme laatu vastaa HSEQ -politiikkaamme silloin kun toimituksemme johtavat asiakastyytyväisyyteen, pysyviin työsuhteisiin ja sekä asiakkaidemme että oman yrityksemme kannattavaan toimintaan. E. Helaakoski Oy:n laatu tarkoittaa nopeaa ja täsmällistä toimitusaikaa, asiakastoiveiden huomioonottamista sekä sopimusehtojen tinkimätöntä noudattamista.

Visiomme on olla maan turvallisin ja laadukkain nostopalveluita tarjoava yritys Suomessa. Asiakkaidemme tulee nähdä meidät varmana ja luotettavana pitkäaikaisena kumppanina, joka sitoutuu sovittuihin asioihin.

HSEQ -politiikkamme sisältää kaikki toimenpiteet, joilla yhtiön toimintaan liittyvät terveys- sekä turvallisuushaitat sekä ympäristölle aiheutuvat haitat ovat vältettävissä. Tämä sisältää haittojen ennakoinnin, toteutettavat toimenpiteet sekä toimenpiteiden vaikutusten seurannan.

Asetamme HSEQ -tavoitteita parantaaksemme työturvallisuuteen, työterveyteen, ympäristönsuojeluun ja laatuun liittyviä toimintoja. Ylläpidämme HSEQ -toimenpiteiden vaatimaa hallinnollista rakennetta ja varmistamme riittävien resurssien saatavuuden, jotta asetetut tavoitteet saavutetaan. Kehitämme jatkuvasti toimintamme työturvallisuutta, laatua ja tehokkuutta yhteistyössä kumppaneidemme kanssa.

Huomioimme sidosryhmien HSEQ -näkemykset ja käsittelemme niitä aktiivisesti toiminnassamme. Huomioimme vaadittavat HSEQ -näkökulmat liiketoiminnan suunnittelussa ja päätöksenteossa.

Huolehdimme henkilöstömme kouluttamisesta työturvallisuus- ja työterveys sekä ympäristö- ja laatuasioissa. Jokainen henkilökunnan jäsen tuntee oman HSEQ -vastuun ja toimii sen mukaisesti. Esimiehet vastaavat siitä, että uudet työntekijät perehdytetään HSEQ -asioihin.

Ylläpidämme yhtiön valmiutta HSEQ -hätätapauksia varten. Poikkeamat HSEQ -toiminnassa raportoidaan ja raportit käsitellään yhtiön laadunhallintajärjestelmän ohjeiden mukaisesti. Analysoimme aktiivisesti työn riskejä ja hyödynnämme riskianalyysien tuloksia toiminnassamme.

Laadittua HSEQ -politiikkaa arvioidaan säännöllisin väliajoin ja tarvittaessa tehdään muutokset, joilla varmistetaan politiikan yhteensopivuus lainsäädäntöön ja asiakasvaatimuksiin.

Viestimme HSEQ -politiikkaamme yhteistyökumppaneille ja asiakkaille sekä muille kolmansille tahoille. Tämä HSEQ -politiikka asetetaan asiakkaidemme ja sidosryhmiemme nähtäville.

Raahessa

Jarmo Helaakoski
Toimitusjohtaja

 

ISO 9001:2015 LAATUSERTIFIKAATTI

Osoituksena E. Helaakoski Oy:n toiminnan ja sen prosessien jatkuvasta parantamisesta yrityksellemme on 2.11.2016 myönnetty ISO 9001:2015 laatujärjestelmän sertifikaatti. Sertifikaatin myöntäjänä on Inspecta Sertifiointi Oy. E. Helaakoski Oy on sitoutunut toimittamaan palvelua, joka vastaa aina korkeimpia laatuvaatimuksia. Yhteistyökumppanimme voivat olla varmoja, että peruspilarimme – turvallisuus, laatu ja ammattitaito – ovat jatkossakin palveluidemme kehittämisen keskipisteessä. Toivotamme kaikille yhteistyökumppaneillemme turvallista ja antoisaa yhteistyötä nyt ja tulevaisuudessa.

Tilaa uutiskirjeemme

Saat ajankohtaista tietoa palvelutarjonnastamme.